Preverjanje in prilagoditev teodolita

Testiranje teodolita je treba izvajati redno. To velja za vse razrede točnosti. Teodoliti, namenjeni za delo na področju odgovornosti države, morajo imeti potrdilo o opravljenem primarnem in naknadnem preverjanju meroslovnih storitev v obdobju, ki ga določi proizvajalec. V nenormalni situaciji, če je naprava izpostavljena nepričakovanim mehanskim ali podnebnim vplivom, se izvede izredna kalibracija in nastavitev teodolita, saj bodo rezultati meritev imeli veliko napako. Glede na rezultate preverjanja se izda sklep o primernosti ali neprimernosti za nadaljnje delovanje teodolita, ki označuje obdobje naslednjega preverjanja. Če tega dokumenta ni, je treba napravo šteti za nepravilno in ne sme delovati. Posebne meroslovne storitve, opremljene z ustrezno opremo in dokumentacijo, kot so, imajo pravico popraviti, kalibrirati in prilagoditi teodolite.

Teodolit

Teodolit je naprava za merjenje horizontalnih in vertikalnih kotov pri geodetskih, topografskih in geodetskih raziskavah.

 • sheme in metode za preverjanje in prilagajanje teodolita;
 • začetni standardi merilnih enot;
 • merilna oprema z ustreznim razredom točnosti;
 • standardi skladnosti rezultatov kalibracije in prilagajanja teodolita;
 • Usposobljeno osebje, ki ima tehnike preverjanja.

Teodoliti imajo lahko naslednje razrede točnosti:

 1. Tehnične naprave s povprečno napako +/- 20 "do +/- 60".
 2. Pri določanju kota enega metra so naprave natančne z napako od +/- 2 "do +/- 15".
 3. Visoka natančnost naprave z napako od +/- 0,5 "do +/- 1" pri določanju skupnega kota.

Nastavitev teodolita za delo

Za izvedbo kalibracije mora biti teodolit nastavljen na delovni položaj, instrument pa mora biti konfiguriran.

Tipična naprava Theodolite

Naprava je tipičen teodolit.

Najprej morate središče instrumenta. Navpična os teodolita mora biti povsem poravnana z referenčno točko na površini. V ta namen je na poseben kljuk na dnu stojala pritrjen pladenj. Stojalo z napravo na stojalu premakne na približno naključje referenčne točke s črtico, medtem ko morate nadzorovati vodoravni položaj stojala. Pri približni poravnavi morate preveriti stabilnost stojala in natančno nastaviti. Če želite to narediti, odvijte vijak na okvirju in premaknite teodolit vzdolž stojala, da dosežete ustrezno natančnost od 2 do 5 mm. Potem pritrdite vijak.

Nastavi obzorje. Navpična os naprave mora biti poravnana z vodo. Da bi to naredili, postavite nivo na vodoravni krog približno na sredini med katerima koli dvema vijakoma za dviganje. Nato nastavite nagib vijakov, nastavite nivo na nič. Alidado obrnite pravokotno na prvotni položaj in ponovno postavite tretji vijak na ničlo. Nadzorujte namestitev. Ko obračate alidado na katerikoli poljuben položaj, nivo ne sme spremeniti več kot en del. Če je odstopanje večje, je treba postopek niveliranja ponoviti.

Nastavitev optike za posamezno vizijo. Optična cev mora biti usmerjena v nekaj svetlobe in nastaviti okular, da bi dobili jasen pogled na križnico. Ortost slike je mogoče nastaviti z uporabo vijakov vijakov. Pri delu z predmeti na različnih razdaljah je treba ostrino popraviti glede na razdaljo.

Pri tem se lahko šteje, da je nastavitev teodolita popolna in nadaljevanje kalibracije.

Nazaj na kazalo

Teodolitne kalibracije

Stojalo za teodolit

Za zanesljivo in pravilno vzpostavitev teodolita uporabite poseben geodetski stativ.

Proizvajalec naprave mora določiti parametre natančnosti naprave. Za teodolite jih lahko razdelimo v dve skupini: geometrijsko in optično-mehansko. Natančnost in nastavitev optičnih parametrov je mogoče preveriti in izvajati le v tovarniških pogojih. Geometrijske parametre je mogoče preveriti v metrološki storitvi.

Preverjanje natančnosti niveliranja. Začnite kalibriranje z nastavitvijo nivoja na ničelni položaj med vmesnimi vijaki. Nato zavrtite 180 ° in preverite. Ko spreminjanje položaja mehurčka ni več kot en del, teodolit ustreza zahtevam natančnosti. Če je sprememba več kot ena delitev, je treba prilagoditi. 50% odmika je treba izbrati s prilagoditvijo nivoja, 50% - z dviganjem vijakov. Prilagajanje je potrebno večkrat, da se v celoti uskladi s proizvajalcem.

Preverjanje točnosti namestitve vidne črte. Na tej stopnji je treba preveriti pravokotnost osi vrtenja teleskopa in osi opazovanja. V daljini je treba izbrati opazno točko in opraviti dve meritvi. Eno merjenje se opravi, ko usmerite iskalo na točko na levi strani, drugo - na desni. Cev je treba obrniti skozi celoten krog. Potem morate spremeniti položaj kretnice na 180 ° in ponoviti enake meritve v istem zaporedju. Glede na pridobljene rezultate lahko izračuna izračun kolimacijske napake po formuli:

Vrste preverjanja teodolita

Vrste preverjanja teodolita: a - namestitev z dvema vijakoma; b - vgradnja na tretji vijak; preverjanje pravilnosti namestitve.

C = ((A1-P1 ± 180) + (L2-P2 ± 180)) / 4

kjer so L1, L2, P1, P2 - rezultati meritev;

C - kolimacijska napaka.

Dobljeni rezultat ne sme presegati meje točnosti, ki jo določi proizvajalec in se pomnoži z 2. V nasprotnem primeru je treba opraviti prilagoditev. Za izvedbo prilagoditve je treba določiti pravilno vrednost s katero koli od formul:

M = P2 + SiliM = P2-C, pri čemer je

M je prilagoditvena vrednost;

P2 - rezultat merjenja;

C - izračunana napaka.

S pomočjo namestitvenega vijaka, položite alidado, ki je enaka izračunani vrednosti. Sliko gledalca je treba premakniti z uporabljene točke. Z uporabo stranskih nastavitvenih vijakov je potrebno rekonstruirati poravnavo križišča in izmerjeno točko. Postopek je treba opraviti večkrat, da v celoti izpolnjuje določene parametre natančnosti.

Nazaj na kazalo

Preverjanje pravokotnosti osi vrtenja teodolita in teleskopa

Ta parameter je treba preveriti na ta način. Na steni morate izbrati točko A., ki se nahaja nekje na višini. Postavite teodolit na njo in jo razvrstite na višino instrumenta. Označite in označite položaj na steni kot A1. Potem morate cev obrniti skozi zenit in ponoviti projekcijo. Če druga projekcija sovpada s prvim, se kontrola instrumenta prenese. V nasprotnem primeru je treba višino stojala prilagoditi s korekcijskim vijakom.

Če na testiranem modelu ni možnosti prilagajanja, je treba napravo poslati proizvajalcu ali specializirani delavnici.

Nazaj na kazalo

Preverjanje točnosti vgradnje linij za opazovanje

Shema teodolita

Teodolitna shema.

Optimalna smer cevi do točke se šteje za položaj točke v središču vidnega polja. V ta namen se v cev vstavi steklena plošča z vloženimi črtami v obliki križa. Slika na modelih različnih proizvajalcev se izvaja na svoj način. Pogosto je prisotnost navpičnih in vodoravnih trakov, kot tudi nastavitvenih vijakov, par za nastavitev navpično, par - vodoravno. Preverjanje je mogoče opraviti na poljubnem pasu. Arbitrno izberite točko, usmerite nanj na njem, tako da rob ene od vrstic sovpada s točko. Potem počasi vrtite cev navpično ali vodoravno, s čimer nadzorujete naključnost točke in črto. Če se točka izklopi iz črte, morate prilagoditi konico. Za to odstranite zaščitni pokrov, ki omogoča dostop do nastavitvenih vijakov. Vrtenje vijakov, morate doseči popolno poravnavo okoli kota vrtenja cevi. To operacijo lahko izvedete tudi z navojem. Vodovodna linija se ne sme postaviti bližje kot 10 metrov od teodolita. Da bi se znebili vibracij vlečke, lahko nalagate v posodo z vodo, potem ko nekaj časa čakate, dokler se ne pomiri in se ustavi.

Nazaj na kazalo

Združevanje preverjanja dveh parametrov

Preverjanje podpore teodolita in kolimacijske napake je sestavljeno iz istih postopkov in se lahko izvede skupaj. Hkrati lahko prihranite čas na delu in dobite natančnejši rezultat.

Postopek preverjanja je naslednji:

Anketa o teodolitih

Anketa o teodolitih.

 1. Napravo je treba namestiti v delovni položaj v skladu z navodili.
 2. Označite dva predmeta za meritve: prvi A je na liniji obzorja, drugi B je pod kotom V približno 30 ° glede na raven.
 3. Nato pošljite iskalo z leve strani za vsak predmet in snemajte rezultate meritev.
 4. Potem morate obrniti teleskop in izmeriti te predmete, ki povzemajo iskalo na desni strani. Rezultati tudi odpravijo.
 5. Potem, podobno kot metoda ločene kalibracije, je potrebno vrtljivo stikalo nastaviti na 180 ° in ponoviti celoten sklop meritev.

Napaka kolimiranja je določena z naslednjo formulo:

C = ((A1-P1 ± 180) + (L2-P2 ± 180)) / 4

iz dodatnih merilnih rezultatov določi pomožno vrednost

C11 = ((L11-P11 ± 180) + (L21-P21 ± 180)) / 4, kjer:

C in C11 - glavne in pomožne vrednosti napak

L1 in L21 - rezultati meritev objektov A in B med prvim delovanjem na levi strani

P1 in P21 - rezultat meritev objektov A in B med prvim delovanjem na desni strani

L11 in L2, P11 in P2 - rezultatov meritev druge operacije

Napako naklona osi vrtenja cevi je treba določiti z naslednjimi formulami:

C1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

kjer je V kot nagiba objekta B glede na raven.

Nadaljnje ukrepe je treba izvesti v skladu s točkami ločenega preverjanja.

Dodaj komentar